Logo

6 CZERWCA 2020
SKOŁOSZÓW

Pozostało
ORGANIZATOR: SAWA EXPO
Na terenie Giełdy Wschód obowiązują następujące opłaty:

L.p. Cena PLN
1 Stoisko- moduł o szerokości 6 m 40,00
2 Opłata za sprzątanie stoiska handlowego 10,00
3 Sprzedaż samochodu 20,00
4 Sprzedaż przyczepy, motocykla 10,00
5 Opłata za sprzedaż z wózków 10,00

Rolnicy mogą sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie rolnym bez opłat targowych.

Parking dla klientów Giełdy Wschód jest bezpłatny.

W najbliższym czasie nie będzie możliwości rezerwowania miejsc handlowych na terenie Giełdy Wschód. Wjazd na giełdę odbywać się będzie według kolejności przyjazdu Handlujących przy wjeździe nr. 1. Miejsca handlowe zostaną wskazane przez obsługę giełdy zgodnie z kolejnością stoisk. O zmianie formy wjazdu na teren Giełdy Wschód poinformujemy Państwa na trzy tygodnie przed planowanymi zmianami.